Tỷ giá ngày 11-07-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0055 23,0755 23,0055
 AUD 16,902-118 17,190-120 17,004-119
 CAD 17,276-50 17,623-51 17,433-51
 CHF 22,909-14 23,369-14 23,071-14
 EUR 26,820-55 27,140-56 26,901-55
 GBP 30,20014 30,68414 30,41314
 JPY 2040 2100 2060
 SGD 16,741-66 17,044-67 16,859-66
 THB 680-3 708-3 680-3
 MYR - 5,755-13 5,682-13
 DKK - 3,683-8 3,571-7
 HKD 2,8940 2,9580 2,9150
 INR - 3480 3340
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,0310 76,0470
 NOK - 2,913-5 2,825-5
 RUB - 4144 3724
 SAR - 6,3700 6,1300
 SEK - 2,664-13 2,599-13

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-07-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,160 10 23,180 0

Tỷ giá trung tâm ngày 11-07-2018

1USD = 22,647 7