Tỷ giá ngày 11-06-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2800 23,4000 23,2800
 AUD 16,0000 16,3700 16,0960
 CAD 17,2910 17,7450 17,4480
 CHF 23,2630 23,7310 23,4270
 EUR 26,2000 27,0140 26,2780
 GBP 29,2580 29,7260 29,4640
 JPY 2080 2160 2100
 SGD 16,8800 17,1850 16,9990
 THB 7300 7610 7300
 MYR - 5,6400 5,5680
 DKK - 3,5900 3,4810
 HKD 2,9350 3,0000 2,9550
 INR - 3480 3350
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,6470 76,6410
 NOK - 2,7400 2,6570
 RUB - 4010 3600
 SAR - 6,4520 6,2090
 SEK - 2,5090 2,4480

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-06-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,330 -50 23,360 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 11-06-2019

1USD = 23,061 7