Tỷ giá ngày 11-06-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7705 22,8405 22,7705
 AUD 17,154101 17,447102 17,258101
 CAD 17,33774 17,68676 17,49475
 CHF 22,845-48 23,305-49 23,006-49
 EUR 26,726101 27,045102 26,806101
 GBP 30,27863 30,76364 30,49163
 JPY 204-1 209-1 206-1
 SGD 16,87523 17,18023 16,99423
 THB 6981 7271 6981
 MYR - 5,7606 5,6866
 DKK - 3,67213 3,56013
 HKD 2,8650 2,9280 2,8850
 INR - 3512 3382
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,31217 75,35417
 NOK - 2,87913 2,79113
 RUB - 4073 3653
 SAR - 6,3052 6,0672
 SEK - 2,65618 2,59117

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-06-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,860 10 22,875 5

Tỷ giá trung tâm ngày 11-06-2018

1USD = 22,567 9