Tỷ giá ngày 11-05-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2600 23,3800 23,2600
 AUD 16,0710 16,4570 16,1680
 CAD 17,0140 17,4750 17,1680
 JPY 2050 2130 2070
 EUR 25,9710 26,8020 26,0500
 CHF 22,6700 23,1450 22,8300
 GBP 29,9650 30,4700 30,1760
 SGD 16,8950 17,2150 17,0150
 THB 7220 7530 7220
 MYR - 5,6530 5,5760
 DKK - 3,5640 3,4520
 HKD 2,9280 2,9950 2,9480
 INR - 3460 3330
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,5090 76,4410
 NOK - 2,7030 2,6190
 RUB - 3970 3560
 SEK - 2,4490 2,3870

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-05-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,325 -25 23,340 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 11-05-2019

1USD = 23,057 6