Tỷ giá ngày 11-05-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7350 22,8050 22,7350
 AUD 17,008185 17,263188 17,111186
 CAD 17,566110 17,955112 17,726111
 CHF 22,43956 22,89057 22,59756
 EUR 26,940129 27,262130 27,021129
 GBP 30,447-86 30,935-87 30,662-86
 JPY 2040 2090 2060
 SGD 16,851128 17,156130 16,970129
 THB 7016 7306 7016
 MYR - 5,8050 5,7310
 DKK - 3,70118 3,58817
 HKD 2,8590 2,9220 2,8790
 INR - 3510 3380
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,270-78 75,314-75
 NOK - 2,89225 2,80424
 RUB - 4108 3687
 SAR - 6,2940 6,0570
 SEK - 2,67725 2,61124

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-05-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,810 0 22,830 0

Tỷ giá trung tâm ngày 11-05-2018

1USD = 22,560 -18