Tỷ giá ngày 11-04-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2500 23,1500
 AUD 16,433110 16,713112 16,533111
 CAD 17,15813 17,50313 17,31413
 CHF 22,842-46 23,301-47 23,003-46
 EUR 25,96944 26,69745 26,04744
 GBP 30,036110 30,517112 30,248111
 JPY 2020 2100 2040
 SGD 16,94621 17,25222 17,06621
 THB 7161 7461 7161
 MYR - 5,685-12 5,613-12
 DKK - 3,5606 3,4526
 HKD 2,9181 2,9821 2,9381
 INR - 3481 3351
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,14452 76,15650
 NOK - 2,77524 2,69123
 RUB - 4014 3603
 SAR - 6,4130 6,1710
 SEK - 2,5371 2,4751

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-04-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 0 23,210 5

Tỷ giá trung tâm ngày 11-04-2019

1USD = 22,991 2