Tỷ giá ngày 11-04-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7550 22,8250 22,7550
 AUD 17,47643 17,73843 17,58243
 CAD 17,78692 18,18094 17,94893
 CHF 23,50322 23,97623 23,66922
 EUR 27,971127 28,334157 28,055128
 GBP 31,941126 32,453128 32,166127
 JPY 2100 2140 2120
 SGD 17,19213 17,50313 17,31313
 THB 7161 7461 7161
 MYR - 5,933-6 5,857-6
 DKK - 3,84215 3,72515
 HKD 2,8620 2,9250 2,8820
 INR - 3640 3500
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,83553 75,85851
 NOK - 2,970-5 2,880-5
 RUB - 401-16 360-15
 SAR - 6,3000 6,0620
 SEK - 2,78020 2,71219

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-04-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,790 -10 22,810 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 11-04-2018

1USD = 22,477 5