Tỷ giá ngày 11-03-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2500 23,1500
 AUD 16,12130 16,39630 16,21930
 CAD 17,03233 17,37434 17,18733
 CHF 22,71176 23,16778 22,87177
 EUR 25,85892 26,58495 25,93692
 GBP 29,747-266 30,224-270 29,957-268
 JPY 2021 2101 2041
 SGD 16,85716 17,16116 16,97516
 THB 7172 7472 7172
 MYR - 5,7156 5,6426
 DKK - 3,54712 3,43911
 HKD 2,9130 2,9780 2,9340
 INR - 3440 3310
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,1440 76,1560
 NOK - 2,69413 2,61213
 RUB - 3890 3490
 SAR - 6,4140 6,1720
 SEK - 2,49210 2,43110

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-03-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,205 0 23,215 0

Tỷ giá trung tâm ngày 11-03-2019

1USD = 22,950 4