Tỷ giá ngày 11-01-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1550 23,2450 23,1550
 AUD 16,53894 16,81996 16,63795
 CAD 17,31658 17,66459 17,47358
 CHF 23,272-217 23,739-222 23,436-219
 EUR 26,525-39 27,269-40 26,605-39
 GBP 29,241-7 29,709-7 29,447-7
 JPY 207-1 215-1 209-1
 SGD 16,9531 17,2591 17,0721
 THB 7131 7421 7131
 MYR - 5,7046 5,6315
 DKK - 3,636-5 3,526-5
 HKD 2,916-1 2,981-1 2,937-1
 INR - 3411 3281
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,414-26 76,416-25
 NOK - 2,7848 2,6998
 RUB - 3850 3460
 SAR - 6,4110 6,1690
 SEK - 2,6430 2,5780

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-01-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,210 -10 23,230 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 11-01-2019

1USD = 22,835 5