Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6750 22,7450 22,6750
 AUD 17,680101 17,945103 17,787102
 CAD 17,817-126 18,211-129 17,978-127
 CHF 22,85549 23,31450 23,01649
 EUR 26,92127 27,24327 27,00227
 GBP 30,286-83 30,772-84 30,500-84
 JPY 2000 2040 2020
 SGD 16,81210 17,11610 16,93110
 THB 6954 7244 6954
 MYR - 5,73024 5,65724
 DKK - 3,7003 3,5873
 HKD 2,8610 2,9240 2,8810
 INR - 3701 3561
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,0640 75,1150
 NOK - 2,859-3 2,772-3
 RUB - 443-2 397-2
 SAR - 6,2780 6,0410
 SEK - 2,8069 2,7379

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-01-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 -5 22,710 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 11-01-2018

1USD = 22,413 -12