Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5350 22,6050 22,5350
 AUD 16,49754 16,74454 16,59654
 CAD 16,806-5 17,178-5 16,958-5
 CHF 21,907-71 22,348-73 22,061-72
 EUR 23,650-101 23,933-102 23,721-101
 GBP 27,11927 27,55427 27,31027
 JPY 1920 1960 1940
 SGD 15,519-35 15,800-35 15,629-35
 THB 6220 6480 6220
 MYR - 5,0833 5,0183
 DKK - 3,256-14 3,157-13
 HKD 2,8690 2,9320 2,8890
 INR - 343-1 330-1
 KRW 170 200 180
 KWD - 76,542-50 73,651-48
 NOK - 2,663-26 2,582-26
 RUB - 4180 3410
 SAR - 6,239-2 6,003-2
 SEK - 2,523-10 2,461-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-01-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,740 -60 22,770 -80

Tỷ giá trung tâm ngày 11-01-2017

1USD = 22,166 -1