Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7500 22,6800
 AUD 17,26638 17,52539 17,37038
 CAD 17,65391 18,04494 17,81392
 CHF 22,538126 22,991129 22,697127
 EUR 26,262129 26,576130 26,341129
 GBP 29,51267 29,98568 29,72068
 JPY 1971 2011 1991
 SGD 16,50338 16,80138 16,61938
 THB 6731 7011 6731
 MYR - 5,45546 5,38546
 DKK - 3,61219 3,50218
 HKD 2,870-2 2,934-2 2,890-2
 INR - 3620 3490
 KRW 190 210 200
 KWD - 77,9260 74,9820
 NOK - 2,84013 2,75313
 RUB - 426-1 382-1
 SAR - 6,2790 6,0420
 SEK - 2,7484 2,6804

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-11-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,770 -15 22,775 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 10-11-2017

1USD = 22,465 -4