Tỷ giá ngày 10-10-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,305-10 23,385-10 23,305-10
 AUD 16,39753 16,67654 16,49653
 CAD 17,77221 18,12921 17,93421
 CHF 23,2150 23,6810 23,3780
 EUR 26,64414 26,96214 26,72414
 GBP 30,372152 30,858155 30,586153
 JPY 2000 2070 2020
 SGD 16,68927 16,99027 16,80727
 THB 6950 7240 6950
 MYR - 5,6625 5,5895
 DKK - 3,6541 3,5431
 HKD 2,937-3 3,002-4 2,957-3
 INR - 326-1 314-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,734-211 76,724-203
 NOK - 2,88316 2,79616
 RUB - 3922 3522
 SAR - 6,454-1 6,210-1
 SEK - 2,603-1 2,539-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-10-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,445 -5 23,460 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 10-10-2018

1USD = 22,721 -2