Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6900 22,7600 22,6900
 AUD 17,46929 17,73130 17,57429
 CAD 17,8410 18,2370 18,0030
 CHF 22,891-33 23,351-33 23,052-33
 EUR 26,49541 26,81141 26,57441
 GBP 29,52983 30,00284 29,73784
 JPY 1990 2020 2010
 SGD 16,48734 16,78534 16,60334
 THB 6681 6961 6681
 MYR - 5,4145 5,3445
 DKK - 3,6435 3,5325
 HKD 2,8700 2,9330 2,8900
 INR - 3610 3470
 KRW 180 210 190
 KWD - 78,089103 75,14099
 NOK - 2,8945 2,8065
 RUB - 4341 3891
 SAR - 6,2830 6,0450
 SEK - 2,833-3 2,764-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-10-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 -10 22,740 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-10-2017

1USD = 22,467 -2