Tỷ giá ngày 10-09-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,419124 17,105129 16,585126
 CAD 17,17597 17,893101 17,34998
 JPY 2110 2210 2130
 EUR 26,68484 28,04588 26,95384
 CHF 24,785167 25,821174 25,036169
 GBP 29,35259 30,57861 29,64959
 CNY 3,3256 3,4646 3,3586
 SGD 16,54353 17,23455 16,71054
 THB 6563 7563 7283
 MYR - 5,62912 5,51312
 DKK - 3,74912 3,61312
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3282 3152
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,5590 75,5930
 NOK - 2,62539 2,52038
 RUB - 3083 -
 SEK - 2,70726 2,59825

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-09-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,180 0 23,210 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-09-2020

1USD = 23,203 -4