Tỷ giá ngày 10-09-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2600 23,3400 23,2600
 AUD 16,3730 16,6520 16,4720
 CAD 17,4360 17,7870 17,5950
 CHF 23,7270 24,2030 23,8940
 EUR 26,7300 27,0490 26,8110
 GBP 29,7720 30,2490 29,9820
 JPY 2060 2120 2080
 SGD 16,6910 16,9920 16,8090
 THB 6960 7250 6960
 MYR - 5,6600 5,5870
 DKK - 3,6680 3,5570
 HKD 2,9260 2,9900 2,9460
 INR - 3370 3240
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,8000 76,7870
 NOK - 2,8050 2,7200
 RUB - 3710 3330
 SAR - 6,4400 6,1970
 SEK - 2,6090 2,5450

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-09-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,470 10 23,480 10

Tỷ giá trung tâm ngày 10-09-2018

1USD = 22,694 8