Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6955 22,7655 22,6955
 AUD 17,720-20 17,986-21 17,827-20
 CAD 17,590-57 17,980-58 17,750-57
 CHF 23,21372 23,68073 23,37772
 EUR 26,480-41 26,809-41 26,559-41
 GBP 29,136-88 29,603-89 29,341-88
 JPY 2040 2080 2060
 SGD 16,454-27 16,752-27 16,570-27
 THB 6700 6980 6700
 MYR - 5,331-6 5,263-6
 DKK - 3,639-6 3,529-6
 HKD 2,8670 2,9300 2,8870
 INR - 368-1 355-1
 KRW 180 210 190
 KWD - 78,1070 75,1560
 NOK - 2,9001 2,8121
 RUB - 4221 3791
 SAR - 6,2840 6,0460
 SEK - 2,8151 2,7461

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-08-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,735 -5 22,745 -15

Tỷ giá trung tâm ngày 10-08-2017

1USD = 22,443 3