Tỷ giá ngày 10-07-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,000-5 23,070-5 23,000-5
 AUD 17,021-5 17,311-6 17,123-5
 CAD 17,326-39 17,674-39 17,483-39
 CHF 22,923-99 23,384-101 23,085-100
 EUR 26,875-44 27,196-45 26,956-45
 GBP 30,186-185 30,670-188 30,399-186
 JPY 204-1 209-1 206-1
 SGD 16,8070 17,1100 16,9250
 THB 6821 7111 6821
 MYR - 5,7687 5,6957
 DKK - 3,691-6 3,578-5
 HKD 2,8941 2,9581 2,9151
 INR - 3480 3350
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,031-9 76,047-9
 NOK - 2,918-9 2,830-8
 RUB - 4102 3682
 SAR - 6,3701 6,1301
 SEK - 2,677-8 2,611-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-07-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,150 -10 23,180 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-07-2018

1USD = 22,640 8