Tỷ giá ngày 10-06-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,310-30 23,430-30 23,310-30
 AUD 16,039-53 16,410-54 16,135-53
 CAD 17,30681 17,76083 17,46381
 CHF 23,262-28 23,729-29 23,426-28
 EUR 26,19616 27,01116 26,27516
 GBP 29,336-25 29,806-25 29,543-25
 JPY 208-1 216-1 210-1
 SGD 16,881-62 17,186-63 17,000-63
 THB 730-3 760-3 730-3
 MYR - 5,652-16 5,580-16
 DKK - 3,5902 3,4812
 HKD 2,936-6 3,001-6 2,957-6
 INR - 349-3 335-2
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,794-137 76,782-132
 NOK - 2,74512 2,66112
 RUB - 4011 3601
 SAR - 6,458-11 6,214-11
 SEK - 2,511-4 2,450-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-06-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,380 0 23,400 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-06-2019

1USD = 23,054 -4