Tỷ giá ngày 10-06-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7650 22,8350 22,7650
 AUD 17,0540 17,3440 17,1570
 CAD 17,2630 17,6100 17,4190
 CHF 22,8940 23,3540 23,0550
 EUR 26,6250 26,9430 26,7050
 GBP 30,2150 30,6990 30,4280
 JPY 2050 2100 2070
 SGD 16,8520 17,1570 16,9710
 THB 6970 7260 6970
 MYR - 5,7540 5,6810
 DKK - 3,6590 3,5480
 HKD 2,8650 2,9280 2,8850
 INR - 3500 3360
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,2950 75,3380
 NOK - 2,8660 2,7790
 RUB - 4040 3620
 SAR - 6,3030 6,0650
 SEK - 2,6380 2,5730

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-06-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,850 5 22,870 15

Tỷ giá trung tâm ngày 10-06-2018

1USD = 22,558 0