Tỷ giá ngày 10-05-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7350 22,8050 22,7350
 AUD 16,82374 17,07675 16,92575
 CAD 17,456179 17,843183 17,615181
 CHF 22,383-16 22,833-16 22,541-16
 EUR 26,81232 27,13232 26,89232
 GBP 30,53354 31,02255 30,74854
 JPY 205-1 208-1 207-1
 SGD 16,724-22 17,026-23 16,842-23
 THB 695-2 724-2 695-2
 MYR - 5,8050 5,7310
 DKK - 3,6834 3,5713
 HKD 2,8590 2,9230 2,8790
 INR - 351-1 337-1
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,3480 75,3890
 NOK - 2,86826 2,78125
 RUB - 4011 3601
 SAR - 6,2940 6,0570
 SEK - 2,65237 2,58736

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-05-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,810 0 22,830 5

Tỷ giá trung tâm ngày 10-05-2018

1USD = 22,578 10