Tỷ giá ngày 10-04-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2500 23,1500
 AUD 16,3230 16,6010 16,4220
 CAD 17,1460 17,4900 17,3010
 CHF 22,8880 23,3480 23,0490
 EUR 25,9250 26,6520 26,0030
 GBP 29,9260 30,4060 30,1370
 JPY 2020 2100 2040
 SGD 16,9250 17,2300 17,0440
 THB 7150 7450 7150
 MYR - 5,6980 5,6250
 DKK - 3,5540 3,4460
 HKD 2,9170 2,9820 2,9380
 INR - 3470 3340
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,0920 76,1060
 NOK - 2,7510 2,6680
 RUB - 3980 3570
 SAR - 6,4140 6,1710
 SEK - 2,5370 2,4740

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-04-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 5 23,205 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-04-2019

1USD = 22,989 -4