Tỷ giá ngày 10-04-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7550 22,8250 22,7550
 AUD 17,433101 17,695103 17,539102
 CAD 17,695125 18,087127 17,855126
 CHF 23,48156 23,95357 23,64757
 EUR 27,84484 28,17785 27,92884
 GBP 31,81565 32,32566 32,03966
 JPY 2100 2140 2120
 SGD 17,17939 17,48940 17,30040
 THB 7150 7450 7150
 MYR - 5,9392 5,8632
 DKK - 3,82712 3,71011
 HKD 2,8620 2,9250 2,8820
 INR - 3640 3500
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,7830 75,8070
 NOK - 2,97520 2,88419
 RUB - 417-18 375-17
 SAR - 6,3000 6,0620
 SEK - 2,76010 2,69310

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-04-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 0 22,815 5

Tỷ giá trung tâm ngày 10-04-2018

1USD = 22,472 -3