Tỷ giá ngày 10-03-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2500 23,1500
 AUD 16,0920 16,3660 16,1890
 CAD 16,9990 17,3410 17,1530
 CHF 22,6350 23,0890 22,7940
 EUR 25,7660 26,4890 25,8440
 GBP 30,0130 30,4940 30,2250
 JPY 2010 2090 2030
 SGD 16,8400 17,1440 16,9590
 THB 7150 7450 7150
 MYR - 5,7090 5,6360
 DKK - 3,5350 3,4280
 HKD 2,9130 2,9780 2,9340
 INR - 3430 3300
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,1440 76,1560
 NOK - 2,6810 2,6000
 RUB - 3890 3490
 SAR - 6,4140 6,1720
 SEK - 2,4820 2,4210

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-03-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,205 0 23,215 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-03-2019

1USD = 22,946 6