Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7200 22,7900 22,7200
 AUD 17,5610 17,8250 17,6670
 CAD 17,4040 17,7890 17,5620
 CHF 23,6500 24,1260 23,8170
 EUR 27,8100 28,1420 27,8930
 GBP 31,0750 31,5730 31,2940
 JPY 2070 2140 2090
 SGD 17,0510 17,3590 17,1710
 THB 7110 7410 7110
 MYR - 5,8590 5,7840
 DKK - 3,8210 3,7050
 HKD 2,8620 2,9260 2,8820
 INR - 3620 3480
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,5740 75,6060
 NOK - 2,9710 2,8810
 RUB - 4440 3990
 SAR - 6,2920 6,0540
 SEK - 2,7930 2,7250

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-03-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,780 0 22,800 0

Tỷ giá trung tâm ngày 10-03-2018

1USD = 22,456 0