Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6600 22,7300 22,6600
 AUD 17,4860 17,7490 17,5920
 CAD 17,7470 18,1400 17,9080
 CHF 23,8720 24,3520 24,0400
 EUR 27,6400 27,9700 27,7230
 GBP 31,3450 31,8480 31,5660
 JPY 2050 2090 2070
 SGD 16,8160 17,1200 16,9350
 THB 7000 7290 7000
 MYR - 5,8030 5,7290
 DKK - 3,8010 3,6860
 HKD 2,8610 2,9240 2,8810
 INR - 3660 3520
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,4280 75,4660
 NOK - 2,8990 2,8100
 RUB - 4340 3890
 SAR - 6,2740 6,0370
 SEK - 2,8350 2,7650

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-02-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 0 22,720 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 10-02-2018

1USD = 22,440 0