Tỷ giá ngày 10-01-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9400 23,1500 22,9700
 AUD 17,4720 18,2010 17,6480
 CAD 17,7240 18,4640 17,9030
 JPY 2140 2260 2170
 EUR 27,5210 28,9250 27,7990
 CHF 25,3690 26,4290 25,6260
 GBP 30,5310 31,8060 30,8390
 CNY 3,4940 3,6410 3,5300
 SGD 16,9700 17,6790 17,1420
 THB 6770 7810 7530
 MYR - 5,7750 5,6560
 DKK - 3,8680 3,7280
 HKD 2,9000 3,0210 2,9290
 INR - 3260 3130
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,8220 75,8460
 NOK - 2,7900 2,6790
 RUB - 3100 -
 SEK - 2,8690 2,7540

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-01-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,380 10 23,430 30

Tỷ giá trung tâm ngày 10-01-2021

1USD = 23,121 0