Tỷ giá ngày 10-01-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1550 23,2450 23,1550
 AUD 16,44440 16,72441 16,54340
 CAD 17,258-18 17,605-18 17,415-18
 CHF 23,489146 23,961149 23,655147
 EUR 26,564167 27,309172 26,644167
 GBP 29,248-4 29,716-4 29,454-4
 JPY 2082 2162 2102
 SGD 16,95159 17,25760 17,07159
 THB 7122 7422 7122
 MYR - 5,69817 5,62517
 DKK - 3,64223 3,53123
 HKD 2,9170 2,9810 2,9380
 INR - 3410 3280
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,44088 76,44184
 NOK - 2,77511 2,69110
 RUB - 3851 3461
 SAR - 6,410-2 6,168-2
 SEK - 2,6434 2,5794

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-01-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 -10 23,240 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 10-01-2019

1USD = 22,830 -5