Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6750 22,7450 22,6750
 AUD 17,57916 17,84316 17,68516
 CAD 17,942-38 18,340-38 18,105-38
 CHF 22,806-9 23,264-9 22,967-9
 EUR 26,894-7 27,216-7 26,975-7
 GBP 30,3694 30,8565 30,5835
 JPY 2002 2042 2022
 SGD 16,80210 17,10610 16,92010
 THB 6911 7201 6911
 MYR - 5,7063 5,6333
 DKK - 3,697-1 3,584-1
 HKD 2,861-1 2,925-1 2,881-1
 INR - 369-1 355-1
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,064-78 75,115-75
 NOK - 2,86212 2,77512
 RUB - 4442 3992
 SAR - 6,2780 6,0410
 SEK - 2,797-1 2,728-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-01-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,705 0 22,720 5

Tỷ giá trung tâm ngày 10-01-2018

1USD = 22,425 9