Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,535-5 22,605-15 22,535-5
 AUD 16,44381 16,6902 16,54282
 CAD 16,81117 17,183-67 16,96317
 CHF 21,97888 22,420-19 22,13389
 EUR 23,751147 24,03533 23,822148
 GBP 27,092-17 27,526-152 27,283-17
 JPY 1922 1961 1942
 SGD 15,55473 15,835-2 15,66474
 THB 6223 6480 6223
 MYR - 5,080-22 5,0152
 DKK - 3,2704 3,17019
 HKD 2,8690 2,932-15 2,8890
 INR - 344-1 3311
 KRW 170 190 180
 KWD - 76,592-315 73,69956
 NOK - 2,690-4 2,6089
 RUB - 418-3 342-1
 SAR - 6,241-30 6,0050
 SEK - 2,5332 2,47014

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-01-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 -100 22,850 -100

Tỷ giá trung tâm ngày 10-01-2017

1USD = 22,167 -1