Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7500 22,6800
 AUD 17,22816 17,48616 17,33216
 CAD 17,56232 17,95132 17,72132
 CHF 22,412-29 22,862-30 22,570-29
 EUR 26,133-11 26,446-11 26,212-11
 GBP 29,444-128 29,916-130 29,652-129
 JPY 1960 2000 1980
 SGD 16,4655 16,7635 16,5815
 THB 6720 7000 6720
 MYR - 5,4090 5,3390
 DKK - 3,593-2 3,484-2
 HKD 2,8723 2,9363 2,8923
 INR - 3631 3491
 KRW 190 210 200
 KWD - 77,9260 74,9820
 NOK - 2,8260 2,7410
 RUB - 4260 3830
 SAR - 6,2790 6,0420
 SEK - 2,7441 2,6761

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-11-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,785 -5 22,795 -15

Tỷ giá trung tâm ngày 09-11-2017

1USD = 22,469 -1