Tỷ giá ngày 09-10-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3155 23,3955 23,3155
 AUD 16,34360 16,62261 16,44260
 CAD 17,75229 18,10829 17,91329
 CHF 23,215-21 23,681-22 23,378-21
 EUR 26,630-28 26,948-28 26,710-28
 GBP 30,2197 30,7037 30,4327
 JPY 2011 2081 2031
 SGD 16,66313 16,96313 16,78013
 THB 6951 7241 6951
 MYR - 5,656-5 5,584-5
 DKK - 3,654-4 3,543-4
 HKD 2,940-1 3,005-1 2,961-1
 INR - 327-1 315-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,945211 76,927203
 NOK - 2,8670 2,7800
 RUB - 3901 3501
 SAR - 6,4550 6,2110
 SEK - 2,604-2 2,540-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-10-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,450 5 23,470 15

Tỷ giá trung tâm ngày 09-10-2018

1USD = 22,723 3