Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6900 22,7600 22,6900
 AUD 17,4400 17,7020 17,5450
 CAD 17,8410 18,2370 18,0030
 CHF 22,9230 23,3840 23,0850
 EUR 26,4540 26,7700 26,5340
 GBP 29,4460 29,9180 29,6530
 JPY 1990 2030 2010
 SGD 16,4530 16,7500 16,5690
 THB 6670 6950 6670
 MYR - 5,4080 5,3390
 DKK - 3,6380 3,5270
 HKD 2,8700 2,9340 2,8900
 INR - 3610 3470
 KRW 180 200 190
 KWD - 77,9860 75,0400
 NOK - 2,8880 2,8000
 RUB - 4330 3890
 SAR - 6,2820 6,0450
 SEK - 2,8360 2,7660

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-10-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,730 0 22,740 0

Tỷ giá trung tâm ngày 09-10-2017

1USD = 22,469 -1