Tỷ giá ngày 09-08-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,235-15 23,315-15 23,235-15
 AUD 17,082-31 17,373-31 17,186-31
 CAD 17,62842 17,98242 17,78842
 CHF 23,1058 23,5698 23,2688
 EUR 26,776-55 27,095-56 26,856-56
 GBP 29,616-180 30,090-183 29,825-181
 JPY 2050 2120 2070
 SGD 16,866-3 17,171-3 16,985-3
 THB 6870 7160 6870
 MYR - 5,751-1 5,678-1
 DKK - 3,675-9 3,564-9
 HKD 2,923-3 2,987-3 2,943-3
 INR - 3520 3380
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,741-42 76,730-41
 NOK - 2,872-15 2,785-14
 RUB - 392-15 352-14
 SAR - 6,434-6 6,191-5
 SEK - 2,630-18 2,565-18

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-08-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,400 -30 23,420 -60

Tỷ giá trung tâm ngày 09-08-2018

1USD = 22,666 -5