Tỷ giá ngày 09-07-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,00510 23,07510 23,00510
 AUD 17,026167 17,316170 17,129168
 CAD 17,36475 17,71476 17,52276
 CHF 23,022133 23,485136 23,185134
 EUR 26,919169 27,241171 27,000170
 GBP 30,371225 30,858229 30,585227
 JPY 2050 2100 2070
 SGD 16,80797 17,11099 16,92598
 THB 6821 7101 6821
 MYR - 5,76117 5,68817
 DKK - 3,69622 3,58421
 HKD 2,8941 2,9581 2,9141
 INR - 3482 3351
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,04087 76,05683
 NOK - 2,92723 2,83822
 RUB - 4082 3662
 SAR - 6,3693 6,1293
 SEK - 2,68527 2,61927

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-07-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,160 30 23,180 35

Tỷ giá trung tâm ngày 09-07-2018

1USD = 22,632 -6