Tỷ giá ngày 09-04-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,150-5 23,250-5 23,150-5
 AUD 16,387110 16,666112 16,486111
 CAD 17,20199 17,547101 17,357100
 CHF 22,92718 23,38819 23,08918
 EUR 25,948113 26,676116 26,026113
 GBP 29,99167 30,47168 30,20267
 JPY 2010 2090 2030
 SGD 16,93127 17,23728 17,05128
 THB 7130 7430 7130
 MYR - 5,7050 5,6320
 DKK - 3,55715 3,44915
 HKD 2,9163 2,9803 2,9363
 INR - 346-2 333-2
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,06626 76,08125
 NOK - 2,76123 2,67722
 RUB - 3983 3573
 SAR - 6,4130 6,1710
 SEK - 2,54014 2,47813

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-04-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,185 -5 23,205 5

Tỷ giá trung tâm ngày 09-04-2019

1USD = 22,993 5