Tỷ giá ngày 09-02-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2400 23,1500
 AUD 16,5030 17,0620 16,6030
 CAD 17,2550 17,8920 17,4110
 CHF 22,8670 23,7120 23,0290
 EUR 26,1850 27,3650 26,2640
 GBP 29,6830 30,6570 29,8930
 JPY 2040 2160 2060
 SGD 16,8510 17,4390 16,9700
 THB 7210 7630 7210
 MYR - 5,7500 5,5840
 DKK - 3,6490 3,4810
 HKD 2,8910 3,0030 2,9110
 INR - 3400 3220
 KRW 190 210 200
 KWD - 80,0820 75,8060
 NOK - 2,8180 2,6880
 RUB - 3960 3500
 SAR - 6,4660 6,1200
 SEK - 2,6170 2,5110

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-02-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 09-02-2019

1USD = 22,867 0