Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,66010 22,73010 22,66010
 AUD 17,486-73 17,749-74 17,592-74
 CAD 17,747-42 18,140-43 17,908-42
 CHF 23,872127 24,352130 24,040128
 EUR 27,6403 27,9703 27,7233
 GBP 31,345200 31,848203 31,566201
 JPY 2050 2090 2070
 SGD 16,816-98 17,120-100 16,935-99
 THB 700-2 729-2 700-2
 MYR - 5,803-18 5,729-18
 DKK - 3,8011 3,6861
 HKD 2,8611 2,9241 2,8811
 INR - 3660 3520
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,428-44 75,466-42
 NOK - 2,899-16 2,810-16
 RUB - 434-3 389-3
 SAR - 6,2743 6,0373
 SEK - 2,835-10 2,765-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-02-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 0 22,730 0

Tỷ giá trung tâm ngày 09-02-2018

1USD = 22,440 5