Tỷ giá ngày 09-01-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,155-10 23,245-10 23,155-10
 AUD 16,40423 16,68323 16,50323
 CAD 17,27674 17,62476 17,43375
 CHF 23,343-24 23,812-24 23,508-24
 EUR 26,397-7 27,138-7 26,476-7
 GBP 29,252-53 29,720-54 29,458-53
 JPY 206-1 2140 208-1
 SGD 16,893-2 17,197-3 17,012-3
 THB 710-1 740-1 710-1
 MYR - 5,6810 5,6090
 DKK - 3,6180 3,5080
 HKD 2,917-1 2,981-1 2,938-1
 INR - 341-4 328-4
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,353-79 76,357-76
 NOK - 2,7655 2,6815
 RUB - 385-2 345-2
 SAR - 6,4120 6,1700
 SEK - 2,6390 2,5740

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-01-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,230 20 23,250 30

Tỷ giá trung tâm ngày 09-01-2019

1USD = 22,835 8