Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6750 22,7450 22,6750
 AUD 17,563-36 17,827-37 17,669-36
 CAD 17,980-41 18,378-41 18,143-41
 CHF 22,815-119 23,274-121 22,976-120
 EUR 26,901-135 27,223-137 26,982-136
 GBP 30,365-31 30,852-32 30,579-32
 JPY 1981 2021 2001
 SGD 16,792-52 17,095-53 16,910-52
 THB 6900 7190 6900
 MYR - 5,703-20 5,630-20
 DKK - 3,697-18 3,585-18
 HKD 2,8620 2,9250 2,8820
 INR - 370-1 356-1
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,1420 75,1900
 NOK - 2,850-6 2,763-5
 RUB - 4420 3970
 SAR - 6,2780 6,0410
 SEK - 2,798-15 2,729-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-01-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,705 5 22,715 5

Tỷ giá trung tâm ngày 09-01-2018

1USD = 22,416 15