Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,54020 22,62020 22,54020
 AUD 16,362-18 16,68856 16,461-18
 CAD 16,79438 17,250114 16,94738
 CHF 21,890-132 22,439-35 22,045-133
 EUR 23,604-126 24,003-22 23,675-126
 GBP 27,109-509 27,678-396 27,300-513
 JPY 190-1 195-1 192-1
 SGD 15,481-63 15,8376 15,590-63
 THB 6190 6483 6190
 MYR - 5,10224 5,0121
 DKK - 3,266-3 3,151-17
 HKD 2,8693 2,94716 2,8893
 INR - 3451 330-1
 KRW 170 190 180
 KWD - 76,907323 73,643-15
 NOK - 2,694-4 2,599-16
 RUB - 421-1 342-2
 SAR - 6,27134 6,0046
 SEK - 2,531-3 2,457-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-01-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,900 -30 22,950 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 09-01-2017

1USD = 22,168 14