Tỷ giá ngày 08-11-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2750 23,3650 23,2750
 AUD 16,8070 17,0930 16,9080
 CAD 17,5300 17,8820 17,6890
 CHF 22,9700 23,4310 23,1320
 EUR 26,4620 27,0710 26,5410
 GBP 30,2700 30,7550 30,4840
 JPY 1990 2060 2010
 SGD 16,8090 17,1120 16,9270
 THB 6960 7250 6960
 MYR - 5,6420 5,5700
 DKK - 3,6300 3,5200
 HKD 2,9360 3,0010 2,9560
 INR - 3340 3210
 KRW 190 220 200
 KWD - 79,6320 76,6250
 NOK - 2,8400 2,7530
 RUB - 3920 3520
 SAR - 6,4450 6,2020
 SEK - 2,6210 2,5560

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-11-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,410 10 23,420 5

Tỷ giá trung tâm ngày 08-11-2018

1USD = 22,725 -2