Tỷ giá ngày 08-10-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3100 23,3900 23,3100
 AUD 16,283-35 16,561-35 16,382-35
 CAD 17,723-100 18,079-102 17,884-101
 CHF 23,23616 23,70217 23,40017
 EUR 26,658-25 26,976-26 26,738-26
 GBP 30,212143 30,696145 30,425144
 JPY 1990 2060 2010
 SGD 16,650-47 16,950-48 16,767-47
 THB 694-5 723-5 694-5
 MYR - 5,662-11 5,589-11
 DKK - 3,658-4 3,546-4
 HKD 2,9413 3,0063 2,9613
 INR - 327-1 315-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,734-211 76,724-203
 NOK - 2,868-9 2,781-9
 RUB - 3880 3490
 SAR - 6,4550 6,2110
 SEK - 2,605-5 2,541-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-10-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,445 -15 23,455 -15

Tỷ giá trung tâm ngày 08-10-2018

1USD = 22,720 0