Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6950 22,7650 22,6950
 AUD 17,4210 17,6830 17,5260
 CAD 17,7830 18,1770 17,9440
 CHF 22,8910 23,3510 23,0520
 EUR 26,3670 26,6830 26,4470
 GBP 29,4010 29,8720 29,6080
 JPY 1980 2020 2000
 SGD 16,4170 16,7140 16,5330
 THB 6670 6950 6670
 MYR - 5,4020 5,3330
 DKK - 3,6260 3,5150
 HKD 2,8700 2,9330 2,8900
 INR - 3610 3470
 KRW 180 210 190
 KWD - 78,1070 75,1560
 NOK - 2,8790 2,7920
 RUB - 4380 3930
 SAR - 6,2840 6,0470
 SEK - 2,8250 2,7550

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-10-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,730 0 22,740 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-10-2017

1USD = 22,470 0