Tỷ giá ngày 08-09-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2600 23,3400 23,2600
 AUD 16,4950 16,7760 16,5950
 CAD 17,4950 17,8470 17,6540
 CHF 23,8300 24,3090 23,9980
 EUR 26,8880 27,2090 26,9690
 GBP 29,7860 30,2630 29,9960
 JPY 2070 2130 2090
 SGD 16,7340 17,0350 16,8510
 THB 6960 7250 6960
 MYR - 5,6600 5,5880
 DKK - 3,6900 3,5780
 HKD 2,9260 2,9910 2,9470
 INR - 3360 3230
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,8000 76,7870
 NOK - 2,8120 2,7260
 RUB - 3740 3360
 SAR - 6,4400 6,1970
 SEK - 2,5900 2,5270

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-09-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,460 25 23,470 20

Tỷ giá trung tâm ngày 08-09-2018

1USD = 22,686 0