Tỷ giá ngày 08-08-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,250-15 23,330-15 23,250-15
 AUD 17,11392 17,40593 17,21792
 CAD 17,586-86 17,940-88 17,746-87
 CHF 23,09716 23,56116 23,26016
 EUR 26,83193 27,15194 26,91293
 GBP 29,796-24 30,273-25 30,006-24
 JPY 2050 2110 2070
 SGD 16,87042 17,17443 16,98942
 THB 6883 7173 6883
 MYR - 5,7523 5,6793
 DKK - 3,68413 3,57313
 HKD 2,925-1 2,990-1 2,946-1
 INR - 3521 3391
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,783-113 76,771-109
 NOK - 2,88716 2,79915
 RUB - 4081 3661
 SAR - 6,440-3 6,196-3
 SEK - 2,6488 2,5838

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-08-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,430 -80 23,480 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 08-08-2018

1USD = 22,671 -5