Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6950 22,7650 22,6950
 AUD 17,84827 18,11627 17,95627
 CAD 17,68410 18,07610 17,84510
 CHF 23,07024 23,53424 23,23324
 EUR 26,67238 26,99139 26,75238
 GBP 29,318-7 29,788-7 29,524-7
 JPY 2030 2060 2050
 SGD 16,50015 16,79815 16,61715
 THB 6700 6980 6700
 MYR - 5,343-1 5,274-1
 DKK - 3,6695 3,5585
 HKD 2,8640 2,9270 2,8840
 INR - 369-1 355-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,1330 75,1810
 NOK - 2,92013 2,83113
 RUB - 4210 3780
 SAR - 6,2840 6,0470
 SEK - 2,830-2 2,761-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-08-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,740 -30 22,760 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 08-08-2017

1USD = 22,440 0