Tỷ giá ngày 08-07-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9950 23,0650 22,9950
 AUD 16,8590 17,1460 16,9610
 CAD 17,2890 17,6370 17,4460
 CHF 22,8900 23,3500 23,0510
 EUR 26,7500 27,0690 26,8300
 GBP 30,1460 30,6290 30,3590
 JPY 2050 2100 2070
 SGD 16,7100 17,0110 16,8270
 THB 6800 7090 6800
 MYR - 5,7450 5,6710
 DKK - 3,6740 3,5630
 HKD 2,8920 2,9560 2,9130
 INR - 3460 3330
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,9540 75,9720
 NOK - 2,9050 2,8160
 RUB - 4060 3640
 SAR - 6,3660 6,1260
 SEK - 2,6580 2,5920

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-07-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,130 0 23,145 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-07-2018

1USD = 22,638 0