Tỷ giá ngày 08-06-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3400 23,4600 23,3400
 AUD 16,0920 16,4640 16,1890
 CAD 17,2250 17,6770 17,3820
 CHF 23,2900 23,7580 23,4550
 EUR 26,1810 26,9950 26,2600
 GBP 29,3610 29,8310 29,5680
 JPY 2080 2170 2110
 SGD 16,9430 17,2490 17,0630
 THB 7320 7630 7320
 MYR - 5,6680 5,5960
 DKK - 3,5880 3,4790
 HKD 2,9410 3,0070 2,9620
 INR - 3510 3380
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,9310 76,9140
 NOK - 2,7330 2,6500
 RUB - 4000 3590
 SAR - 6,4690 6,2250
 SEK - 2,5150 2,4530

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-06-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,380 -15 23,400 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 08-06-2019

1USD = 23,058 -2