Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7200 22,7900 22,7200
 AUD 17,62565 17,88966 17,73166
 CAD 17,34916 17,73316 17,50616
 CHF 23,803-135 24,282-137 23,971-135
 EUR 28,025-9 28,360-9 28,109-9
 GBP 31,28038 31,78139 31,50039
 JPY 211-1 216-1 214-1
 SGD 17,09934 17,40834 17,22034
 THB 7121 7421 7121
 MYR - 5,868-5 5,793-4
 DKK - 3,849-2 3,732-2
 HKD 2,8630 2,9260 2,8830
 INR - 3640 3500
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,7670 75,7920
 NOK - 2,958-11 2,868-11
 RUB - 4450 4000
 SAR - 6,2900 6,0530
 SEK - 2,800-8 2,731-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-03-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,770 -10 22,800 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-03-2018

1USD = 22,443 -10